کدهای تخفیف

کاربر گرامی تمامی کدهای تخفیف زیر در صورت دارا بودن شرایط جدول زیر به صورت اتوماتیک بر روی سبد خرید شما اعمال خواهئد شد و نیازی به وارد کردن کد تخفیف نیست.

شماره سفارش

حداقل تعداد اقلام

حداقل مبلغ فاکتور

مقدار تخفیف

سفارش اول

2 میلیون تومان

50 هزار تومان

سفارش دوم

3

150 هزار تومان

سفارش سوم تا پنجم

3

250 هزار تومان

سفارش ششم تا هشتم

3

350 هزار تومان

سفارش نهم تا پانزدهم

4

450 هزار تومان

سفارش شانزدهم به بعد

5

500 هزار تومان