برنامه تمرینی بدنسازی

محسن عزیزی

نایب قهرمان جهان

نایب قهرمان اسیا

کوردار طلا با ۸ قهرمانی و اورالی

مربی درجه ۱ فدراسیون

علیرضا دلیریان

فوق لیسانس تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

مربی درجه 2 فدراسیون

قهرمان چندین دوره مسابقات استانی

حمیدرضا هاشم زاده

حمیدرضا هاشم زاده

کارشناسی ارشد بیو مکانیکی

برنامه ریزی و طراحی تمرینی

متخصص حرکت اصلاحی و اب درمانی

فیتنس – کراس فیت – امادگی جسمانی

محسن عزیزی

نایب قهرمان جهان

نایب قهرمان اسیا

رکوردار طلا با ۸ قهرمانی و اورالی

مربی درجه ۱ فدراسیون

 

علیرضا دلیریان

فوق لیسانس تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

قهرمان چندین دوره مسابقات استانی

مربی درجه 2 فدراسیون

حمیدرضا هاشم زاده

حمیدرضا هاشم زاده

کارشناسی ارشد بیو مکانیکی

برنامه ریزی و طراحی تمرینی

متخصص حرکت اصلاحی و اب درمانی

فیتنس – کراس فیت – امادگی جسمانی

نکات قابل توجه :
✅ برنامه تمرینی و غذایی در کنار هم برای گرفتن بهترین نتیجه لازم است ، پس این دو برنامه به موازات هم و متناسب با نیاز ورزشکار تنظیم میشود
✅طول مدت برنامه شش هفته میباشد.
✅در طول مدت شش هفته ، هرگونه سوال یا ابهام از طریق پشتیبانی سایت توسط مربی پاسخ داده خواهد شد