آمینو ای ای ای و گلوتامین برند گالوانایز

1,350,000 تومان

رشد عضلات با ریکاوری به موقع و مناسب آنها نسبت مستقیم دارد . این مکمل در عین حال که ریکاوری عضلانی را بالا میبرد ، عضله سازی را نیز افزایش میدهد و یک گزینه ایده آل برای قبل و یا حین تمرین میباشد .

آمینو ای ای ای + گلوتامین برند گالوانایز
آمینو ای ای ای و گلوتامین برند گالوانایز