آمینو برند موتانت

1,350,000 تومان

آمینو موتانت یک محصول فوقعالاده برای رشدعضلات و چربی سوزی و افزایش استقامت کمک به ریکاوری و افزایش ترشح هورمون رشد می باشد.

این محصول یک منبع غلیظ با کیفیت بالا از آمینو اسید های ضروری و شاخه دار است که برای ترمیم و ریکاوری عضلات از آن استفاده می شود اسید آمینه ها بلوک های سازنده عضلات هستند و برای کمک به ایجاد و حفظ تعادل نیتروژن مثبت که برای رشد عضلات جدید حیاتی است ضروری می باشد.

امینو قرصی موتانت
آمینو برند موتانت