آمینو نوتری ورسام

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

آمینو نوتری ورسام یک مکمل آمینو اسیدی با طیف کاملی از آمینواسیدهای لازم برای عضله سازی میباشد که ورزشکاران میتواندد با مصرف این مکمل در طی روز ، سنتز پروتئین در بدن را بالا نگه دارند و به عضله سازی و حجم خشک با کیفیت دست پیدا کنند .

آمینو نوتری ورسام
آمینو نوتری ورسام