آمینو 5000 ناترکس

1,350,000 تومان

آمینو 5000 ناترکس طیف وسیعی از اسیدآمینه های مورد نیاز بدن برای عضله سازی خشک و مطلوب را شامل میشود که میتوان برای تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز روزانه از آن استفاده کرد .

امینو قرصی 5000 ناترکس
آمینو 5000 ناترکس