آمینو 9000 کوامترکس

1,650,000 تومان

آمینو 9000 کوامترکس یک آمینو وی خالص میباشد که در هر سروینگ 5 عددی ، میزان 9 گرم آمینو اسید عضله ساز به بدن میرساند . میتوان از این مکمل برای تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز روزانه استفاده کرد .

آمینو 9000 کوامترکس
آمینو 9000 کوامترکس