آمینو EAA ایمورتال

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

آمنیو EAA کمپانی ایمورتال یک آمینو اسید کامل و عضله ساز میباشد که خاصیت آنتی کاتابولیکی دارد و میتواند در حین تمرین علاوه بر عضله سازی ، از ریزش عضلات نیز جلوگیری کند .

آمینو eaa ایمورتال
آمینو EAA ایمورتال