آمینو GEEAR اسنشیال موتانت

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

آمینو EAA موتانت یکی از کاملترین آمینوهای عضله ساز موجود در بازار جهانی میباشد که حاوی 9 اسید آمینه ضروری برای عضله سازی و همچنین پتاسیم و کلسیم برای آب رسانی بیشتر به عضلات میباشد .

آمینو EAA موتانت
آمینو GEEAR اسنشیال موتانت