ال کارنیتین 1500 برند اپلاید نوتریشن

1,050,000 تومان

مکمل الکارنتین برند اپلاید در هر سرو خود 1500 میلی گرم الکارنتین در اختیار بدن قرار میدهد که باعث افزایش سوخت و ساز و متابولیسم پایه بدن میشود که همین امر موجب تسریع فرآیند چربیسوزی و کاهش وزن میشود .

ال کارنتین 1500 برند اپلاید نوتریشن
ال کارنیتین 1500 برند اپلاید نوتریشن