ال کارنتین مایع برند کوین لورون

1,090,000 تومان

ال کارنتین مایع کوین در هر سرو خود 3000 میلی گرم ال کارنتین دارد که باعث تسریع فرآیند چربیسوزی و کاهش وزن میشود .

ال کارنیتین مایع کوین
ال کارنتین مایع برند کوین لورون