ال کارنتین 3000 برند اپلاید

1,350,000 تومان

الکارنتین مایع برند اپلاید به ورزشکاران در تمرین با شدت بالا از نظر مقاومتی و استقامت بسیار کمک می کند زیرا چربی ها را به میتوکندری منتقل می کند تا به انرژی تبدیل شوند و همچنین نقش بسیار مهمی در کاهش وزن دارد و دارای 50 میلی گرم عصاره چای سبز و 3000 میلی گرم الکارنتین در هر 15 میلی لیتر معادل یک سروینگ می باشد.

ال کارنتین 3000 اپلاید
ال کارنتین 3000 برند اپلاید