بتاآلانین 1500 برند اپلاید

1,150,000 تومان

بتاآلانین 1500 برند اپلاید یک محصول فوقعالاده برای استفاده قبل از تمرین است که از آسیب دیدگی عضلات جلوگیری می کند این محصول بصورت چشمگیری استقامت و کارایی را افزایش می دهد و عملکرد عضلات را بهبود می بخشد و باعث افزایش قدرت در طول تمرینات شدید می شود. تاثیر استفاده از بتاآلانین افزایش توده عضلانی خشک و قدرت بیشتر عضلات را به همراه دارد.

بتاآلانین 1500 برند اپلاید
بتاآلانین 1500 برند اپلاید