بی سی ای ای آمینو هیدرات برند اپلاید نوتریشن

1,350,000 تومان

بی سی ای ای آمینو هیدرات برند اپلاید نوتریشن یک نوشیدنی بسیار عالی و با کیفیت برای حین تمرین و ریکاوری می باشد که همه ی ورزشکاران و بدنسازها باید در حال تمرین از این مکمل استفاده کنند.

آمینو بی سی ای ای اپلاید فرموله شده تا حداکثر آمینو اسید ها را ارائه دهد و مدت تمرین شما را به حداکثر برساند سوخت رسانی به موتور بدن در طول تمرین کلید پیشرفت است.

بی سی ای ای آمینو هیدرات برند اپلاید نوتریشن