بی سی ای ای ام پی برند ماسل فارم

1,150,000 تومان

مکمل BCAA برند ماسل فارم در هر سروینگ خود 6 گرم آمینواسید شاخه ای در اختیار بدن قرار میدهد که با سنتز پروتئین درون عضلات ، باعث تحریک رشد عضلانی بصورت مستقیم میشود و از ماهیچه ها در برابر تخریب جلوگیری میکند .

بی سی ای ای ام پی ماسل فارم
بی سی ای ای ام پی برند ماسل فارم