بی سی ای ای و آمینو ای ای ای ویترنا

1,480,000 تومان

این مکمل ترکیب مناسبی از اسید آمینه های ضروری و غیر ضروری را دارا میباشد که در کنار عضله سازی میتواند از تجزیه عضلات نیز جلوگیری کند و ریکاوری عضلات را تسریع کند و بافت ماهیچه ای را نیز تقویت کند .

ناموجود

بی سی ای ای و آمینو ای ای ای ویترنا

ناموجود