بی سی ای ای گلد برند کوین لورون

1,070,000 تومان

بی سی ای ای گلد 4.1.1 کوین لورون حاوی 3 اسید آمینه ضروری لوسین ایزولوسین و والین با نسبت 4.1.1 برای ورزشکاران است که باعث تضمین بازسازی سریع و افزایش استقامت میشود این مکمل با کوتاه کردن زمان ریکاوری و پس از تمرینات فشرده را کاهش چشمگیر می دهد.

 

 

بی سی ای ای گلد برند کوین لورون