سی ال ای برند IHS

790,000 تومان

سی ال ای برند IHS یک مکمل غذایی برای کنترل درصد چربی و کمک به کاهش وزن میباشد که میتوانید همراه وعده های غذایی از این مکمل برای جذب کمتر چربی غذاها از آن استفاده کرد .

سی ال ای برند IHS
سی ال ای برند IHS