وی ایزوله ایمورتال

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

وی ایزوله کمپانی ایمورتال انگلستان یک وی کامل zero میباشد به این معنی که شکر و چربی این محصول زیر یک گرم میباشد و در هر سرو خود 28 گرم پروتئین ایزوله خالص به بدن شما میرساند .

وی ایزوله ایمورتال
وی ایزوله ایمورتال