وی ایزوله رول وان

۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان

پروتئین ایزوله رول وان یک مکمل پروتئینی با خلوص و سرعت جذب بسیار بالا میباشد که دارای میزان بالایی BCAA و گلوتامین برای رشد و ریکاوری عضلات است . این مکمل در دوران عضله سازی و چربی سوزی یک مکمل ضروری به حساب می آید .

وی ایزوله رول وان
وی ایزوله رول وان