وی پروتئین 1.8 کیلویی ماسلتک

3,750,000 تومان

پروتئین وی ماسلتک دارای مقادیر بیشتر BCAA نسبت به پروتئین های هم رده خود میباشد و در هر سروینگ خود پروتئین بالاتری دارد و میتواند روند رشد عضلانی و ریکاوری عضلات را سرعت بخشد .

وی پروتئین ماسلتک
وی پروتئین 1.8 کیلویی ماسلتک