وی پرو موتانت

۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان

وی پرو کمپانی موتانت ترکیبی از سه نوع پروتئین با سرعت جذب بالا ، متوسط و پایین است که میتواند جریان پایدارتری از اسیدآمینه های عضله ساز را در گردش خون به وجود بیاورد .

وی پرو موتانت
وی پرو موتانت