پروتئین وی گلد اپتیموم ON

5,850,000 تومان

پروتئین وی گلد اپتیموم میتواند یک مکمل پروتئینی با ارزش بیولوژیکی بسیار بالا برای ورزشکاران باشد که مقداری از پروتئین مورد نیاز روزانه خود را از این طریق با سرعت بالا دریافت کنند .

وی گلد اپتیموم
پروتئین وی گلد اپتیموم ON