پروتئین اولترا وی برند مکسلر

3,380,000 تومان

پروتئین برند مکسلر ترکیب مناسبی از پروتئین های کنستانتره و ایزوله و هیدرولیز میباشد که سرعت جذب آن نه خیلی سریع و نه خیلی آهسته است . این پروتئین یک گزینه ایده آل برای وعده بعد تمرین میباشد که فرآیند ریکاوری و رشد عضلات را شروع کند .

پروتئین وی مکسلر
پروتئین اولترا وی برند مکسلر