پروتئین وی ایزوله ایزوتوپ برند ردکان وان

4,250,000 تومان

وی ایزوتوپ ردکان یک وی فوقعالاده با کیفیت خالص و حرفه ای می باشد تا به حداکثر ریکاوری حفظ و رشد عضلات خود برسید بی سی ای ای ای های موجود در این مکمل پروتئین ایزوله ردکان این محصول را به نیروگاهی قوی برای ریکاوری تبدیل می کند همچنین پروتئین ایزوتوپ قدرت عضلات را افزایش می دهد و استفاده آن پس از تمرین جریان خون عضلات را بهبود بخشیده و موجب فراهم شدن مواد مغذی بیشتر برای عضله می شود.

همچنین این محصول فاقد کربوهیدرات چربی و قند است.

پروتئین برای بازسازی عضله و ایجاد عضله لازم و ضروری است هم برای آماتور ها و هم حرفه ای ها

پروتئین وی ایزوله ایزوتوپ برند ردکان وان
پروتئین وی ایزوله ایزوتوپ برند ردکان وان