پروتئین وی ایزوله 100درصد برند دایماتیز

5,900,000 تومان

پروتئین وی ایزوله 100درصد برند دایماتیز این محصول پرفروش ترین ایزوله در جهان می باشد زیرا دارای فرمول بسیار پیشرفته هیدرولیزه شده و انتخابی ایده آل بعد از تمرین می باشد همچنین دارای ارزش غذایی بالا 25 گرم پروتئین 100 درصد هیدرولیزه شده فوق خالص فوق سریع و هضم و جذب است.

پروتئین وی ایزوله 100درصد برند دایماتیز
پروتئین وی ایزوله 100درصد برند دایماتیز