پروتئین وی ایزوله 100% دلوکس برند اکتیو لب

3,950,000 تومان

پروتئین وی دلوکس برند اکتیو لب یک مکمل فوقعالاده با کیفیت می باشد که با یک ماده مغذی پروتئین بالا مبنی بر ایزوله پروتئین وی ساخته شده ترکیبی دقیق از پروتئین وی و کربوهیدرات های پیچیده غنی شده باعث افزایش توده بدنی می عضلانی می شود. تسریع قابل توجهی در فرآیند بازسازی بدن دارد و باعث افزایش انرژی در هنگام افزایش فعالیت بدنی می شود. همانطور که می دانید پروتئین برای ساخت ماهیچه ها مورد نیاز است که با این حال ماهیچه ها به همان اندازه به کربوهیدرات نیاز دارند تا ذخایر انرژی را دوباره پر کنند دارای بیش از 4 گرم بی سی ای ای در هر وعده می باشد.

شامل ترکیباتی از پودر سی ال ای ال کارنتین و عصاره چای سبز

تنظیم کننده وزن بدن کمک به عضله سازی و حفظ عضلات

وی ایزوله اکتیو لب
پروتئین وی ایزوله 100% دلوکس برند اکتیو لب