پروتئین وی ریشن برند ردکان وان

3,200,000 تومان

پروتئین وی ریشن برند ردکان وان یک محصول فوقعالاده عالی و فوق پیشرفته از جمله پروتئین هیدرولیزه شده و ایزوله کنساتره و پروتئین وی طعم دهنده های طبیعی و پتاسیم می باشد این محصول غنی شده از اسیدآمینه های ضروری که برای عضله سازی و بهبود عملکرد ورزشکاران طراحی شده است.

موجود

پروتئین وی ریشن برند ردکان وان
پروتئین وی ریشن برند ردکان وان

موجود