پروتئین وی سیکس استار

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

این محصول یک مکمل پروتئینی با وزن 900 گرم میباشد که میتوان در دوران عضله سازی ، افزایش وزن خشک و حتی چربیسوزی و کاهش وزن برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن از آن استفاده کرد .

وی سیکس استار
پروتئین وی سیکس استار