پروتئین وی لیشس برند استروویت

4,150,000 تومان

پروتئین وی لیشس برند استروویت یک پروتئین با کیفیت بالا با محتوای پروتئین تقریبا 70 درصد می باشد این مکمل برای ورزشکارانی که به دنبال یک منبع سالم پروتئین هستند بسیار مناسب می باشد.

 

موجود

پروتئین وی لیشس برند استروویت
پروتئین وی لیشس برند استروویت

موجود