پروتئین وی کریتیکال برند اپلاید

2,850,000 تومان

پروتئین وی کیریتیکال برند اپلایدنوتریشن این محصول دارای ترکیبات پیشرفته از جمله پروتئین وی پروتئین وی ایزوله و پروتئین وی هیدرولیزه شده و پروتئین وی کنسانتره می باشد.

این محصول برای افرادی که هدفشان افزایش ظرفیت تمرینی عضله سازی و بهبود ریکاوری بعد از تمرین شدید است بسیار مناسب می باشد همچنین این محصول به ساخت توده عضلانی بدون چربی در بدن شما کمک چشمگیری می کند.

موجود

پروتئین وی کریتیکال برند اپلاید
پروتئین وی کریتیکال برند اپلاید

موجود