پروتئین وی 100% ناترند

1,450,000 تومان

پروتئین وی 100% ناترند یک مکمل بدنسزای با کیفیت بسیار بالا میباشد که در هرسرو خود تقریبا 23 گرم پروتئین خالص با درصد شکر بسیار پایین در اختیار ورزشکاران قرار میدهد .

پروتئین وی ناترند
پروتئین وی 100% ناترند