پروتئین وی 100% گالوانایز

3,380,000 تومان

پروتئین وی 100% گالوانایز یک مکمل پروتئینی با خلوص بالا به همراه آنزیم های هضم و جذب می باشد که میتواند در مدت زمان کوتاه تری اسیدآمینه های مورد نیاز عضله سازی را در اختیار بافت های ماهیچه ای قرار دهد و سرعت رشد و ریکاوری عضلات را بالاتر ببرد .

پروتئین وی 100% گالوانایز