پروتئین وی 4.5 کیلویی موتانت

5,980,000 تومان

پروتئین وی 4.5 کیلویی موتانت یک محصول کانادایی حاوی 123 اسکوپ پروتئین وی خالص میباشد که مقادیر بالایی گلوتامین و BCAA نیز در هر سرونیگ خود در اختیار ورزشکاران قرار میدهد . یک محصول به صرفه برای مصرف بین شصت تا نود روزه .

پروتئین وی 4.5 کیلویی موتانت
پروتئین وی 4.5 کیلویی موتانت