پروتئین کازئین برند اور بیلد

3,500,000 تومان

پروتئین کازئین به دلیل سرعت جذب آهسته ای که دارد میتواند یک گزینه ایده آل برای مصرف قبل از خواب و عضله سازی حین استراحت باشد .

کارئین اوربیلد
پروتئین کازئین برند اور بیلد