پروتئین کازئین Ultra یاماموتو

4,650,000 تومان

پروتئین اولترا کازئین برند یاماموتو یک پروتئین دیرجذب با سرعت هضم و جذب آهسته میباشد که طیف کاملی از آمینو اسیدها را دارا میباشد و میتواند جریان پایداری از اسید آمینه ها را در خون به وجود بیاورد .

پروتئین کازئین Ultra یاماموتو
پروتئین کازئین Ultra یاماموتو