چربی سوز ترمو دتوناتور نارنجکی برند گرنید

2,250,000 تومان

چربیسوز نارنجکی شامل تریکباتی همچون انواع کافئین و چای سبز و همچنین فنیل آلانین برای کاهش اشتها میباشد که با مصرف سه الی چهار عدد ازین محصول در روز میتوانید تاثیرات شگفت انگیز این چربیسوز را بر روی کاهش وزن مشاهده کنید .

قیمت چربیسوز نارنجکی
چربی سوز ترمو دتوناتور نارنجکی برند گرنید