کراتین ترکیبی سل تک 1.36 کیلویی برند ماسل تک

1,950,000 تومان

شاهکار کمپانی ماسلتک آمریکا برای افزایش وزن و حجم قطعا سلتک است . این مکمل در کنار کراتین ، مقادیر زیادی کربوهیدرات برای جذب بهتر کراتین و همچنین  ALA و تائورین برای محافظت از کلیه ها و افزایش عملکرد و استقامت بدنی میباشد .

کراتین ترکیبی سل تک برند ماسل تک
کراتین ترکیبی سل تک 1.36 کیلویی برند ماسل تک