کراتین مونوهیدرات برند استروویت

890,000 تومان

کراتین منوهیدرات برند استروویت یکی از محبوب ترین و موئثرترین مکمل های جهان برای تقویت و قدرت است که باعث افزایش ذخایر پتانسیل انرژی با افزایش مقدار فسفو کراتین در عضلات می شود.

این مکمل از برند استروویت باعث رشد عضلات بهتر و بازسازی موئثرتر وانرژی بیشتر را برای تمرینات طولانی موئثرتر فراهم می کند.

اگر به دنبال افزایش عملکرد بدنی و افزایش حجم و چگالی عضلات هستید کراتین منوهیدرات استروویت گزینه مناسبی برای شماست.

کراتین مونوهیدرات برند استروویت
کراتین مونوهیدرات برند استروویت