کراتین مونوهیدرات برند الیمپ

1,390,000 تومان

کراتین منوهیدرات برند الیمپ یک مکمل کراتین فوقعالاده عالی با ترکیب عالی می باشد و برای ورزشکاران طراحی شده است این محصول پشتیبانی می کند از بهبود عملکرد بدنی در طول تمرینات قدرتی و افزایش قدرت عضلانی کمک چشمگیری می کند به افزایش وزن و کاهش تجمع چربی در کبد به لطف مصرف کراتین الیمپ شما به رشد و افزایش توده عضلانی خود کمک قابل توجهی می کنید و می توانید عملکرد ورزشی خود را بهبود ویژه ای بدهید.

کراتین مونوهیدرات برند الیمپ
کراتین مونوهیدرات برند الیمپ