کراتین مونوهیدرات برند بادی اتک

1,350,000 تومان

کراتین منوهیدرات بادی اتک بادی اتک (یعنی حمله بدنی) همون طور که از اسمش پیداست با این کراتین میتونید عملکرد بدنی خودتون را حین تمرینات سرعتی ودر طول زمان تمرین بصورت چشمگیری افزایش دهید با کراتین 100% بادی اتک به اوج عملکرد تمرینی میرسید متاآنالیز های متععد ثابت می کند که مصرف آن قدرت و استقامت را در ورزش افزایش می دهد.

 

کراتین مونوهیدرات برند بادی اتک
کراتین مونوهیدرات برند بادی اتک