کراتین مونوهیدرات مگا کپس برند الیمپ

1,350,000 تومان

کراتین 1250 مگاکپس الیمپ برای افزایش استقامت عضلات و تمرینات سخت بسیار مناسب است این محصول اثرات ضدکاتابولیک دارد و باعث اشباع بدن از انرژی می شود.

این کراتین یکی از مکمل هایی است که تا حد بسیار زیادی اثرات قابل توجهی برای بدن دارد.

 

 

 

کراتین مونوهیدرات مگا کپس برند الیمپ
کراتین مونوهیدرات مگا کپس برند الیمپ