کربوناکس برند الیمپ

980,000 تومان

کربوناکس الیمپ این مکمل یک محصول عالی برای انتقال انرژی به صورت منظم و بهینه در حین تمرین بدنی خیلی طولانی است این مکمل دارای کربوهیدرات هایی با ساختار ساده و پیچیده است به همین دلیل با استفاده از این محصول تا ساعات طولانی انرژی بدن به خوبی تامین می شود پودر کربوناکس الیمپ بهترین مکمل برای آماده سازی ذخایر کربوهیدرات بدن شناخته می شود این ترکیب درواقع یک مکمل اثربخشی از انواع کربوهیدرات هاست.

ناموجود

کربوناکس برند الیمپ
کربوناکس برند الیمپ

ناموجود