کربو مولتی مکس برند آل ناتریشن

1,550,000 تومان

کربو مکس برند آل ناتریشن ترکیبی از کربوهیدرات های مختلف با سرع جذب و آزادسازی مختلف میباشد که میتوان بعد ازتمرینات سنگین ورزشی از این مکمل برای پر کردن ذخایر گلیکوژنی استفاده کرد .

ناموجود

کربو مولتی مکس برند آل ناتریشن
کربو مولتی مکس برند آل ناتریشن

ناموجود