گلوتامین برند اینسین لبز

880,000 تومان

گلوتامین اینسین لبز یک آمینه ضروری که عضلات را در برابر کاتابولیسم و آسیب محافظت می کند و عضلات شما را در بعد از تمرین بازسازی می کند و فرایند ریکاوری بدن را بعد از تمرین ترجیح می دهد .

 

ناموجود

گلوتامین برند اینسین لبز
گلوتامین برند اینسین لبز

ناموجود