گلوتامین 250 گرمی آل ناتریشن

880,000 تومان

مکمل گلوتامین آل ناتریشن یک گلوتامین با درصد خلوص بالا و سرعت رها شدن سریع میباشد که میتوان بعد تمرین و صبح ناشتا از فواید این مکمل بینظیر بهره برد .

گلوتامین 250 گرمی آل ناتریشن
گلوتامین 250 گرمی آل ناتریشن